09/10/2019

Lions het Stigt presenteert de Duurzaamheid PEP Talk 2019

Op Donderdag 31 oktober en 14 november

Met als thema “Energietransitie en Vergroening”

De Lionsclub Het Stigt is een maatschappelijk betrokken serviceclub. Wij willen graag een platform bieden aan bevlogen, inspirerende en enthousiaste mensen die zich van dichtbij en op een bijzondere wijze inzetten voor onze Maatschappij.

Met enige trots presenteren wij de eerste uit een serie van vijf inspirerende PEP-talks over zaken die u en ons raken in het dagelijkse leven.

Twee enthousiaste sprekers zullen aftrappen met verhalen over hoe de energietransitie ook op u impact zal hebben en hoe we onze planeer blijvend kunnen vergroenen. Ze geven u voldoende stof tot nadenken! De avonden worden afgesloten met een paneldiscussie en een borrel, waarbij nog dieper op de materie ingegaan kan worden.

Wij nodigen u graag uit om een van onze events bij te wonen.

  • 31 oktober inloop 19:30 aanvang 20:00 Trefpunt Linschoten
  • 14 november inloop 19:30 aanvang 20:00 Oude Stadhuis Montfoort

Bijwonen?

U kunt zich aanmelden op deze link.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en dat maakt het mede mogelijk om dit soort activiteiten te organiseren.

Thema 1 Energietransitie

Onze eerste spreker Enrico Fazzi is werkzaam bij een grote netbeheerder. Het thema van luidt:

“Met z’n allen in de Energietransitie! “De geest is uit de fles”

Uit persoonlijke en professionele interesse volgt hij de bewegingen in de energietransitie. Hij daagt u uit en daagt u uit om na te denken over de waarheden, onwaarheden en percepties van de energietransitie.

Nederland heeft zich verbonden aan de klimaatdoelstelling van Parijs en zichzelf harde doelen gesteld voor 2030 en 2050! Dichter bij huis staat in 2021 de gemeentelijke energie ‘transitievisie’ voor de deur.

Maar wat betekent dit voor burgers en bedrijven? Welke keuzes moeten we maken om deze transitie in te kunnen vullen of zelfs voor te blijven? Gaan we van het gas af? En wanneer dan? Wat is realistisch en waar moeten we rekening mee houden? Wat vast staat is dat de CO2-uitstoot stijgt met temperatuurstijging, een stijgende zeespiegel en klimaatverandering als gevolg. Dit maakt weer dat we moeten kijken naar ons energieverbruik en verbruik van fossiele brandstoffen, maar hoe doe je dat, moet ik dan aan de warmtepomp, of de waterstof?

Maken we nu al keuzes, of wachten we en accepteren we dat er veel onduidelijkheden zijn. Niemand lijkt echt te weten wat wijsheid is! Het is een complex speelveld met veel actoren en nog meer belanghebbenden.

Graag ga ik de discussie aan waarbij ik start met het schetsen van wat feiten en omstandigheden. Waarbij ik me besef dat ik zelf ook maar een stukje van de waarheid meebreng en zeker niet kan voorspellen hoe de energietransitie stap voor stap zal verlopen.

Thema 2 Vergroening

Wim van de Zwan, een voormalig IT-projectmanager van de KLM, presenteert zijn bevlogen verhaal over Vergroening van een stukje woestijn in India.

“My Colour is Green”

De woestijnen groeien en dat gaat volgens de Verenigde Naties 120 miljoen nieuwe vluchtelingen opleveren! Die enorme omvang wordt vooral verklaard omdat maar liefst 40% van de wereldbevolking (2 biljoen mensen) leeft in droge gebieden. Het merendeel is arm en leeft van minder dan een dollar per dag. Het lijkt haast onmogelijk om voor hen een oplossing te vinden die hun leven verbetert, of een oplossing die het landschap herstelt en leidt tot meer inkomsten. Idealiter zouden er in de woestijn commercieel gezonde boerderijen moeten komen….Het klinkt raar, maar we zijn daar bijna.

Een jaar geleden is Wim met een Indiase partner, een pilot gestart in de Thar woestijn in het noordwesten van India. De resultaten zullen wij met gepaste trots met u delen.

Ja, wij kunnen bomen planten en gras laten groeien in de woestijn. Ja, wij kunnen water vangen. En ja, dit jaar zal de natuur rond het dorp Kandiyala herstellen. Maar wat misschien nog wel mooier is dat de boeren niet maandenlang op zoek hoeven naar water en veevoer, maar gewoon thuis kunnen blijven wonen en gezondere dieren hebben. Wim vertelt u graag hoe dat gelukt is en welke stappen het komende jaar nog genomen gaan worden. Dit weten we al zeker: we kunnen de woestijn verslaan.

https://tharfood.com/